Inteligentny Dom

Nie tylko efektywność energetyczna: jak KNX rozwija zarządzanie energią

W ciągu ostatnich kilku dekad nastąpiła zauważalna zmiana w nastawieniu ludzi do efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Chociaż 30 lat temu kwestie te nie były poruszane, dekadę później firmy zaczęły dostrzegać potencjalne oszczędności wynikające z większej efektywności energetycznej. Obecnie zużywanie mniejszej ilości energii i bycie bardziej ekologicznym to ważna kwestia dla wszystkich. Jednak do osiągnięcia bardziej zrównoważonego świata jest jeszcze długa droga, a nie można tego osiągnąć wyłącznie za pomocą projektów energooszczędnych.

Na szczęście istnieje wiele pasywnych i aktywnych działań, które można podjąć w celu zmniejszenia zużycia energii w budynkach. Środki pasywne obejmują projektowanie budynków w taki sposób, aby wykorzystać naturalne światło i wentylację, stosując odpowiednią izolację oraz zastępując konwencjonalne żarówki energooszczędnymi diodami LED. Aktywne środki, takie jak stosowanie inteligentnych termostatów, mogą radykalnie zwiększyć oszczędność energii poprzez automatyzację ogrzewania i chłodzenia w zależności od liczby osób w pomieszczeniu.

Pomimo poczynionych postępów budynki nadal odpowiadają za prawie jedną trzecią światowego końcowego zużycia energii i 55% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. W szybko rozwijających się gospodarkach, takich jak Chiny i Indie, zapotrzebowanie na energię elektryczną w budynkach rosło o ponad 8% rocznie w ciągu ostatniej dekady. Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) oczekuje się, że do 2040 r. zużycie energii elektrycznej w budynkach prawie się podwoi, co będzie wymagało znacznego zwiększenia mocy wytwórczych i przepustowości sieci.

wnętrze

Aby sprostać temu wyzwaniu, zarządzanie energią za pomocą KNX może pomóc w dostarczaniu nieprzerwanej energii zgodnie z potrzebami użytkowników w dowolnym momencie. System ten może decydować o najlepszym sposobie generowania, zużywania lub magazynowania energii w oparciu o wydajność i preferencje dla źródeł odnawialnych. KNX ma udokumentowane osiągnięcia w zakresie aplikacji do zarządzania energią, takich jak sterowanie urządzeniami grzewczymi i klimatyzacyjnymi, monitorowanie zużycia energii i integracja z różnymi obciążeniami, takimi jak wytwarzanie ciepłej wody i pompy ciepła.

Co więcej, KNX rozszerzył swoje możliwości o nowe domeny aplikacji, które mają wzrosnąć w najbliższej przyszłości. Na przykład może monitorować magazynowanie energii za pomocą dwukierunkowego przepływu informacji, łączyć się ze stacjami ładowania, aby wskazywać, czy są one zajęte, czy wolne, ustalać limity ładowania i pomagać w stabilizacji inteligentnej sieci, gdy nie jest ona w stanie sprostać zapotrzebowaniu na energię.

Tempo cyfryzacji w sektorze energetycznym rośnie, co skutkuje poprawą bezpieczeństwa, wydajności, dostępności i trwałości systemów energetycznych. Rośnie również świadomość społeczna dotycząca życia w bardziej zrównoważonym świecie, co napędza nowe modele biznesowe i technologie. KNX już pracuje w tej nowej rzeczywistości, oferując ekscytującą gamę aplikacji, urządzeń i rozwiązań do zarządzania energią.

POBIERZ OFERTĘ