W jaki sposób IoT i AI pomagają w zarządzaniu zasobami wodnymi?

Niedobór wody to palący problem, który dotyka już dzisiaj wiele regionów na całym świecie. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, do 2025 roku bezpośrednio dotknie on prawie 20% światowej populacji. Skutki niedoboru wody będą wpływać również na gospodarki, ekosystemy i resztę światowej populacji. Jednak połączenie Internetu rzeczy (IoT), dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji (AI) może złagodzić skutki niedoboru wody dzięki inteligentnym systemom wodnym.

Inteligentne systemy wodne to innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na integrację systemów i środków do monitorowania, kontroli i regulacji zużycia i jakości wody. W ramach tych systemów wykorzystywane są różne instrumenty sprzętowe i programowe, w tym czujniki, mierniki, narzędzia do przetwarzania i wizualizacji danych, siłowniki oraz kontrolki internetowe i mobilne. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie przejrzystości i lepszej kontroli w całym łańcuchu zaopatrzenia w wodę, od zbiorników słodkiej wody po zbieranie i recykling ścieków.

zraszacze na polu

Czujniki odgrywają kluczową rolę w inteligentnym zarządzaniu wodą, umożliwiając pomiar różnych parametrów, takich jak jakość surowej wody zlewni, skład chemiczny w uzdatnionej wodzie i ściekach, zmiany ilości w zbiornikach retencyjnych, ciśnienie w rurociągach dystrybucyjnych oraz zużycie urządzeń i maszyn. Dane zbierane przez czujniki wody IoT zapewniają kluczowy wgląd w zmieniające się warunki zasobów wodnych i sprzętu, umożliwiając menedżerom podejmowanie działań naprawczych opartych na danych na żądanie.

Inteligentne liczniki i systemy monitoringu pozwalają na pomiar zużycia wody w czasie rzeczywistym, identyfikację punktów nadmiernego zużycia i marnotrawstwa, korygowanie wzorców użytkowania oraz przewidywanie zużycia w przyszłości. Narzędzia te są przydatne dla kierowników produkcji i dystrybucji oraz masowych gospodarstw domowych, umożliwiając im korygowanie procedur zużycia wody i osiąganie celów zrównoważonego rozwoju i budżetowania.

Wielu ekspertów uważa, że inteligentne systemy wodne będą miały kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i utrzymania równowagi ekologicznej. Ich wpływ na środowisko naturalne i ekonomię może być pozytywny, jeśli zostaną skutecznie wdrożone i zarządzane.

inteligentny licznik kamstrup
inteligentny licznik | źródło: kamstrup.com

Inteligentne systemy wodne mają potencjał, aby zmniejszyć marnotrawstwo wody, kontrolować koszty zużycia wody oraz zwiększyć wydajność produkcji i dystrybucji. Mogą także zapewnić lepszą jakość wody, poprawić procesy uzdatniania i ograniczyć wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne.

Innym ważnym aspektem inteligentnych systemów wodnych jest ich zdolność do pomiaru i monitorowania zużycia wody przez użytkowników końcowych, co umożliwia kontrolę i poprawę zachowania w zakresie korzystania z wody. Te dane mogą być wykorzystane do opracowania strategii oszczędzania wody i zwiększenia świadomości ekologicznej wśród użytkowników końcowych.

Istnieją jednak również pewne wyzwania związane z wdrażaniem inteligentnych systemów wodnych. Wymagają one znacznych nakładów finansowych na zakup i instalację sprzętu oraz szkolenia personelu do obsługi systemów. Ponadto, wdrożenie takich systemów wymaga integracji różnych systemów i platform, co może być skomplikowane i kosztowne.

POBIERZ OFERTĘ